Végrehajtási eljárás indult

A bírósági végrehajtás rendszerét a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (továbbiakban: Vht.) szabályozza, melynek feladata és célja, hogy a jogerős határozatokat érvényre juttassa és a követelések érvényesítésének jogszabályi rendjét meghatározza.

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. célja a végrehajtási eljárás elkerülésével történő tartozásrendezés. A végrehajtási eljárás kezdeményezését számos felszólító levél előzi meg, melyben az adósnak lehetősége van a tartozás egy összegben, illetve részletekben történő megfizetésére.

Amennyiben az adós a felszólító levelek ellenére sem törekszik megállapodásra, Társaságunk végrehajtási eljárást kezdeményez, melyben az eljáró végrehajtó a követelések érvényesítése érdekében kényszercselekményeket (pl. munkabér vagy nyugdíj letiltás, bankszámla foglalás, ingatlan jelzáloggal történő terhelése, ingó és ingatlan vagyon lefoglalása, elárverezése) foganatosít.

A végrehajtási eljárás jelentős többletköltségekkel jár, melyet az adós köteles viselni.

A végrehajtási kérelem előterjesztéséért 2009. évi L. törvény (továbbiakban Fmh tv). alapján a Magyar Országos Közjegyzői Kamara részére végrehajtási díjat kell fizetni, melynek mértéke a díjalap 1%-a, de legalább 8.000 Ft, legfeljebb 150.000Ft.

A végrehajtási eljárásban felmerülő végrehajtót megillető költségekről A bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 35/2015. (XI. 10.) IM rendelet rendelkezik. Az önálló bírósági végrehajtót a hatáskörébe tartozó végrehajtás foganatosításáért költségátalány, utazási költségátalány, ügyviteli és iratkezelési díj, készkiadás, munkadíj, az adós teljesítése esetén ezeken felül behajtási jutalék illeti meg. A végrehajtás során felmerülő költséget a végrehajtást kérő előlegezi, és az adós viseli.

http://mbvk.hu

A végrehajtót megillető költségek kiszámításában segít az alábbi költség kalkulátor. Példa: Az Önnel szemben indított végrehajtási ügyérték összegének B4-B8 cellába írásával kiszámítható a végrehajtó eljárási költsége I4-I8, H4-H8.

költség kalkulátor

 

Jogi képviselő munkadíja végrehajtási eljárásban:

A bírósági végrehajtási eljárásban jogi képviseletet ellátó ügyvéd, illetve kamarai jogtanácsos munkadíjáról a bírósági végrehajtási eljárásban közreműködő jogi képviselő díjazásáról szóló 12/1994. (IX. 8.) IM rendelet rendelkezik. A végrehajtás elrendelése (a végrehajtható okirat kiállítása) iránti kérelem munkadíja a végrehajtási ügyérték 1%-a, de legalább 4000 Ft.

Az ügyvédet/jogtanácsost költségátalányként megilleti a munkadíj 30%-a, de legalább 1500 Ft. is.

 

Tartozását így rendezheti

Kérjük, hogy a még költségesebb végrehajtási eljárás elkerülése érdekében, a fizetési meghagyás kézhezvételét követő 15 napon belül rendezze hátralékát.

Fizetési nehézségek esetén, indokolt esetekben lehetőséget biztosítunk a tartozás rendezése érdekében részletfizetési megállapodások megkötésére, méltányossági kérelmek benyújtására. A részletfizetésre vonatkozó szabályok az Ügyfélszolgálat/Részletfizetést szeretnék menüpontban találhatók.

 

Észrevétel, panasz, reklamáció

Amennyiben Önnek a hátralékot illetően bármilyen jellegű észrevétele van, úgy a felszólítás kézhezvételét követően elérhetőségünk valamelyikén haladéktalanul jelezze. A követeléskezelési tevékenység során felmerült panaszokat egységesen a vonatkozó jogszabályokban, illetve Társaságunk Panaszkezelési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeljük.

Panaszkezelési szabályzatunk

Az MNB honlapja

Jogi eljárás egészére vonatkozó teljes eljárási költségek az alábbi tájékoztatón találhatók