Fizetési meghagyást kaptam

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. teljesítés hiányában a követelések behajtását jogi úton kezdeményezi. A fizetési meghagyás egy gyors peren kívüli eszköz arra, hogy a követelések végrehajthatóvá váljanak.

A 2009. évi L. törvény megteremtette az elektronikus ún. ”e-fmh” eljárás lehetőségét és 2010. június 1-i dátummal a közjegyzők hatáskörébe utalta a fizetési meghagyások kibocsátását, akik az ország egész területére illetékességgel rendelkeznek, így Ön az ország bármely területén működő közjegyzőjétől kaphat fizetési meghagyást.

A jogszabályi változás hatására a fizetési meghagyásos eljárás folyamata rendkívül felgyorsult, az elektronikus eljárásban három napra csökkent a kérelmek elbírásának határideje, így akár három hét alatt jogerős végzéshez juthatunk, és az önként történő teljesítés elmaradása esetén végrehajtási eljárás kezdeményezhető.

Tartozását így rendezheti

Kérjük, hogy a még költségesebb végrehajtási eljárás elkerülése érdekében, a fizetési meghagyás kézhezvételét követő 15 napon belül rendezze hátralékát.

Fizetési nehézségek esetén, indokolt esetekben lehetőséget biztosítunk a tartozás rendezése érdekében részletfizetési megállapodások megkötésére, méltányossági kérelmek benyújtására. A részletfizetésre vonatkozó szabályok az Ügyfélszolgálat/Részletfizetést szeretnék menüpontban találhatók.

A részletfizetési megállapodás megkötésének feltétele az első részlet befizetése.

A tartozás rendezése történhet:

  • ügyfélszolgálatunkkal történt egyeztetést követően a kapott postai csekken,
  • ügyfélszolgálatunkon pénztári befizetéssel, a zárást megelőző fél óráig bankkártya igénybevételével is,
  • B jogszámú ügyekben átutalással az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 10918001-00000043-52110002 sz. számlára, közleményrovatban kérjük a jogszámot feltüntetni,
  • F jogszámú ügyekben átutalással az Takarékbank Zrt.-nél vezetett  18203332-06001843-40010032 sz. számlára, közleményrovatban kérjük a jogszámot feltüntetni,

Elérhetőségeink

Kérjük, felmerülő kérdéseivel keresse ügyfélszolgálatunkat az alábbi elérhetőségeken:

  • személyesen: 1119 Budapest, Vahot u. 8. Bővebben itt.
  • telefonon:
    • (+36-1) 510-0899

Észrevétel, panasz, reklamáció esetén

Amennyiben Önnek a hátralékot illetően bármilyen jellegű észrevétele van, úgy a felszólítás kézhezvételét követően elérhetőségünk valamelyikén haladéktalanul jelezze. A követeléskezelési tevékenység során felmerült panaszokat egységesen a vonatkozó jogszabályokban, illetve Társaságunk Panaszkezelési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeljük.

Panaszkezelési szabályzatunk

Az MNB honlapja