Felügyelő bizottság

A Felügyelő Bizottság a Társaság legfőbb ellenőrző, felvigyázó szerve. A Felügyelő Bizottság testületként jár el, hatáskörét a Felügyelő Bizottsági ülésen gyakorolja.

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a Részvényes elé terjesztendő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, különösen a számvitelről szóló törvény szerinti beszámolót, valamint az adózott eredmény felhasználásáról szóló javaslatot.  Vizsgálatának eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke, vagy az elnök akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag ismerteti. A Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének ismerete nélkül a számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Részvényes érvényesen nem hozhat határozatot.

 

Felügyelő Bizottság tagjai

Jávor László, felügyelőbizottsági elnök

Schubert Ferenc, felügyelőbizottsági tag

Fülöp Miklós, felügyelőbizottsági tag