Tájékoztató adatátadásról

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Díjbeszedő Faktorház Zrt. kezelésében lévő követelésállomány értékelése és esetleges értékesítése céljából a következő adatokat 2020. szeptember 11-én átadjuk az MKK Zrt. (1138 Budapest, Tomori utca 34.) részére.

Az átadásra kerülő adatok köre:

 • Fogyasztási hely kerülete
 • Ügyfél típusa: alapadós vagy új tulajdonos
 • Élő számlázás-e
 • Személyi adatok száma (anyja neve, születési dátum, születési hely)
 • Életkor kategóriája
 • Élő részletfizetéssel rendelkezik-e?
 • Elhunyt-e
 • Elköltözött-e
 • Utolsó BM címlekérdezés éve
 • Utolsó Személyes ügyfélkapcsolat éve
 • Utolsó Telefonos ügyfélkapcsolat éve
 • Utolsó tértivevényes felszólító kiküldésének éve
 • Legkorábbi tőkeszámla éve
 • Legkésőbbi tőkeszámla éve
 • Az ügyfél nem jogi tőkehátralék összege
 • Az ügyfél jogi tőkehátralék összege
 • Az ügyfél nem jogi teljes hátralék összege
 • Az ügyfél jogi teljes hátralék összege
 • Az ügyfél jogi VH jutalék hátralék összege
 • Korai és jogi tőkehátralék
 • Korai és jogi kamathátralék
 • Korai és jogi költséghátralék
 • Korai és jogi teljes hátralék
 • Ügyfél kategorizálása korai és jogi tőke alapján
 • Teljes hátralék alapján a kötelezett hátraléksávja
 • Jogi + korai tőke a bemutatás éve szerint megbontva
 • Kötelezetthez kapcsolódó jogügyek száma
 • Jogi tőke 2005 előtt
 • Jogi tőke 2005-2009
 • Jogi tőke 2010-2014
 • Jogi tőke 2015-2019
 • Tartalmazza a jogi eljárásban a VH jutalék hátralék összegét
 • Ki kezdte meg a jogi eljárást
 • Hol indítottuk el a jogi eljárást
 • Peres eljárás van folyamatban, vagy korábban volt folyamatban
 • Jogi eljárás elindításának éve
 • FMH jogerő éve
 • VH elindítás éve
 • VH előleg megfizetésének éve
 • Végrehajtó a VHT. 52§ d) alapján szüneteli az ügyet és ennek megfelelően számvitelileg rögzül a követelési leírása
 • Végrehajtó a VHT. 52§ d) alapján kapott jegyzőkönyvének éve
 • VAGY NET eljárás okán a végrehajtás szünetelésének éve (Vht.52/g. 2011./CLXX. Tv.)
 • VAGY második sikertelen árverés okán szünetelés éve
 • NAV VH nemlegesség jelzés dátuma
 • NAV is küld a VHT. 52§ d) szerinti szünetelést
 • 4 éves elévülési NAV jelzés éve
 • 200e alatti NAV jelzés éve
 • utolsó VH esemény éve
 • Jogi tőkehátralék teljesen és különböző időszakokra bontva
 • Tartalmazza a jogi eljárásban a VH jutalék hátralék összegét
 • Jogi eljárásban a VH jutalék hátralék összege

Az átadott adatok nem alkalmasak arra, hogy önmagukban, vagy az MKK Zrt. kezelésében lévő egyéb adatbázissal összekapcsolva beazonosítsa bármely adóst.

Az adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja.

Az adatkezelő jogos érdeke: az Adatkezelő az egy éven túl lejárt követelésállományának vételi ajánlat formájában megvalósuló piaci felértékelését kívánja végrehajtatni annak érdekében, hogy meghatározásra kerülhessen az állomány további kezelésének legoptimálisabb módja és iránya. A Társaság a vételi ajánlat birtokában képes üzletileg megalapozott döntést hozni az állomány esetleges értékesítése vagy további követeléskezelési lépések végrehajtása között.

Az adatkezelés időtartama: az MKK Zrt. az adatokat az értékelést követően, de legkésőbb 2020. október 15-én törli.

Az érintett jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről szóló tájékoztató megtalálható a Díjbeszedő Faktorház Zrt. általános adatkezelési tájékoztatójában, a http://www.dbfaktor.hu/adatkezelesi-tajekoztato címen.